ازولا و

سالهاست که در هندوستان و خاور دور از پتانسیل آزولا بعنوان خوراک دام و کودهای بیولوژیک، به ویژه در تولید برنج استفاده می شود. آزولا يا « شيطان سبز» ؟! نا گفته هايي از چگونگي ورود و انتشارجلبک آزولابه ايران (محمود زارع-ساري) جلبك آزولا يكي از گونه هاي گياهي وارداتي است كه در دهه اخير به وسيله دو تن از دانشگاهياني كه

2022-12-05
    و نعانق الكلمات نخطب ودها
  1. از کانال Anna kurosaki
  2. 53258